Skip links

Lorentz Leiden

Lorentz Leiden

Lorentz verbindt de historische binnenstad van Leiden met de nieuwe ontwikkelingen in het stationsgebied en creëert een aantrekkelijke stedelijke ruimte en een waardige entree naar de stad.

Het gebouw bestaat uit een sokkel met daar bovenop drie zacht glanzende torens van verschillende hoogte en kleur. ABC Planontwikkeling en het team van o.a. Bouw21 zijn door de gemeente Leiden geselecteerd als ontwikkelaar voor fase 2. Hierbij waren duurzaamheid en de visie op een flexibel kantorenconcept van doorslaggevend belang.

De derde toren is voor kantoorruimte en voorziet in de vraag naar flexibele werkruimte. Daarmee draagt de toren bij aan de metamorfose van het stationsgebied Leiden tot een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Duurzaamheid
Gelet op die ambities wordt het team reeds nu al ondersteund door Bouw 21. In samenwerking met partners wordt onder andere onderzocht of een PowerNest  gerealiseerd kan worden op het dak, waarmee er zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Daarmee sluit Lorentz Leiden perfect aan bij de ambitie om van het Leidse stationsgebied de duurzaamste kilometer van Nederland te maken.

De derde toren is voor kantoorruimte.

  • flexibele werkruimte
  • nieuwe ontwikkelingen
  • PowerNest
  • Zonne- en windenergie
  • Duurzaamste kilometer
  • Healthy by design: in ontwerp en gebruik gericht op gezondheid

De toren voorziet in de vraag naar flexibele werkruimte. Daarmee draagt de toren bij aan de metamorfose van het stationsgebied Leiden tot een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Lorentz Leiden bouwplan

Lorentz Leiden