Skip links

Sluisbuurt

Sluisbuurt Amsterdam

PATCHWORK wordt een van de eerste ontwikkelingen in de toekomstige duurzame Sluisbuurt in Amsterdam. Het gebouw is de hoeksteen in het hart van de Sluisbuurt, waar de hoofdassen van de wijk naar de stad en omgeving elkaar kruisen. Met het oog op de toekomst en gezond leven, werd de centrale locatie van PATCHWORK Barcode Architects en krft’s inspiratie voor het ontwerpen van een uniek bouwconcept waarin bewegen en fietsen een centrale rol spelen.

De lage en middelhoge volumes van PATCHWORK brengen een middelgrote korrel en menselijke schaal in het stadsbeeld van de Sluisbuurt, waarin hoge torens en grotere blokken de boventoon voeren. de ‘georkestreerde diversiteit’ van de acht blokken is het resultaat van de samenwerking tussen Barcode Architest en krft – twee kantoren met een eigen signatuur, maar met een gedeelde visie op architectonische kwaliteit en duurzaam wonen in de stad.

Acht blokken

De acht blokken hebben een rijkdom aan circulair materiaalgebruik en een variatie in vorm en detaillering. Het palet van de rode en witte tinten en de robuustheid van de steenachtige materialen in de gevel brengen eenheid in het geheel. De blokken huisvesten kleinschalige gemeenschappen die elkaar ontmoeten in de vele collectieve binnen- en buitenruimtes. Het woonprogramma varieert per blok van compacte studio’s en starterswoningen tot stadswoningen, gezinsmaisonnettes en luxe penthouses. Verschillende oriëntaties van de woningen naar de straat, het plein, de kade, de tuin of ‘in de wolken’ met een weids uitzicht over Amsterdam bieden extra variatie in woonkwaliteit.

Daktuinen

Bovenop de blokken vorm een aaneenschakeling van daktuinen de groene ‘lappendeken’ van het gebouw. De ruimtes zijn verbonden door verschillende elementen voor beweging en interactie en zijn onderverdeeld in de Yogatuin, de Pluktuin, de Sporttuin, de Hemeltuin, de centrale Ontmoetingstuin met de aangrenzende, collectief toegankelijke Tuinkamer, en de Entreetuin. Deze aaneenschakeling van binnentuinen en daklandschappen met in de architectuur geïntegreerde natuurinclusieve plant- en broedgebieden versterkt de lokale diversiteit en vermindert hittestress en wateroverlast.

Gezond leven

Zowel in het programma als in de uitstraling legt PATCHWORK de nadruk op gezond leven en een negatieve CO2-voetafdruk. Naast de hermonteerbare houten constructie is er gebruik gemaakt van biobased gevelbekleding en bakstenen uit reststromen. Het ontwerp beperkt de energievraag met slimme passieve maatregelen en een hoogwaardige geïsoleerde schil. Met een BENG 2 rating van -0,32 is het gebouw energiebesparend.

Met zijn zeer diverse architectonische uitstraling en een rijk programma is PATCHWORK en miniatuurstad in de toekomstige Sluisbuurt. Het gebouw zet de toon voor de ontwikkeling van een duurzame en levendige nieuwe stadswijk in Amsterdam.

Wonen/werken/ontspanning/eten op één locatie.

  • Centrale ontmoetingstuin
  • Circulair materiaalgebruik
  • Variatie in woonkwaliteit
  • Geïntegreerde natuur en inclusieve plant en broedgebieden
  • BENG 2 rating van 0.32

De rode loper, het interne verlengstuk van de aangrenzende openbare straat, is de blikvanger van het gebouw. Langs de Rode Loper fiets je vanuit het wielercafé op straat, langs de fietsenstalling in de kern tot diep in het gebouw.

Sluisbuurt4

Sluisbuurt Amsterdam