Skip links

Bevlogen ! Blog Jan Hillen

Het is donderdagochtend dat we Jan treffen bij Bouw21 in Doetinchem. Hij is bevlogen, nog maar net binnen of zijn telefoon gaat. Uitgebreid belt hij met opdrachtgevers adviseurs en leveranciers.

Hij is druk dat blijkt. Duidelijk in zijn communicatie en weet waar hij naartoe wil in zijn gesprekken.

Bevlogen

Even later spreken we Jan wat uitgebreider.  Wanneer hij begint te praten over zijn vakgebied, dan beginnen zijn ogen te fonkelen en de bevlogenheid straalt ervan af. Jan ten voeten uit.

Hij vertelt uitgebreid over wat er nu gebeurt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten, welke trends er zijn, waarom Bouw21 aan de voorkant van een project wordt ingeschakeld en wat het businessmodel is.

We halen er een paar hoofdlijnen uit:

Trends

Het opofferen van groene gebieden buiten de stedelijke omgeving is nauwelijks meer aan de orde. De vooral jongere mensen trekken naar de stad en daar is de ruimte toch al beperkt en er wordt naar ruimte gezocht. Oude panden worden gesloopt en aan leegstaande panden wordt een nieuwe bestemming gegeven. Binnenstedelijk bouwen nabij of zelfs boven het spoor is trending en hoogbouw is de regel. Dit maakt dat de binnenstedelijke projecten, waar Bouw 21 bij is betrokken, allemaal complexe vraagstukken zijn.
[trends]

Invliegen

Opdrachtgevers beseffen meer en meer hoe ingewikkeld de opdracht is en dat dit een andere benaderingswijze dan de bekende traditionele organisatievormen vraagt wil men überhaupt tot een haalbaar project komen. Bouw21 wordt daarom meer en meer al in de initiatief fase ingeschakeld om ervoor te zorgen dat met name de financiële kaders helder zijn en van daaruit de ontwikkeling en realisatie beter op elkaar worden afgestemd. Bouw 21 brengt zijn realisatiekennis in het ontwerpproces.

Businessmodel

Het businessmodel van Bouw21 is transparant en gericht op gelijke, ook financiële, belangen. Zij werkt namens de opdrachtgever en dat is essentieel anders dan de huidige gangbare organisatievormen zoals bijvoorbeeld de bouwteam organisatie.